Μυκονιάτης Ιωάννης

Andrology Update

2O22

Header Lock image

Μυκονιάτης Ιωάννης

Xειρουργός Oυρολόγος, Ακαδημαϊκός υπότροφος Α’ Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.
ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ
  • 2011 - Πτυχίο Ιατρικής στο Α.Π.Θ.
  • 2017 -  Μεταπτυχιακό στο Α.Π.Θ
  • 2018 - Ειδικότητα Ουρολογίας στο Α.Π.Θ.
  • 2021 -  Διδακτορική διατριβή στο Α.Π.Θ.
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  • Μετεκπαίδευση στη χειρουργική τοποθέτησης πεϊκών προθέσεων και αντιμετώπισης
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στο Α.Π.Θ. και την ειδικότητα στη A΄ Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ. Από το 2018 είναι ακαδημαϊκός υπότροφος στην A΄ Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ. Είναι Fellow of the European Committee of Sexual Medicine (FECSM). Είναι μέλος του EAU-Young Academic Urologists- Urolithiasis & Endourology Working Party.Είναι κριτής σε 10 διεθνή περιοδικά. Έχει συγγράψει 40 άρθρα σε ξενόγλωσσα περιοδικά (PubMed).

Γνωστικά πεδία ενδιαφέροντος

Ενδοουρολογία, Λαπαροσκοπική Χειρουργική, Σεξουαλικές Δυσλειτουργίες

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη των εταιριών:

Andrology Update 2022