ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι: Τι πρέπει να ξέρει ο Ανδρολόγος για τον εργαστηριακό έλεγχο του σπέρματος

Back to top
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι: Τι πρέπει να ξέρει ο Ανδρολόγος για τον εργαστηριακό έλεγχο του σπέρματος
Διάρκεια: 
17:30 – 20:00

Συχνά προβληματιζόμαστε σε περιστατικά, όπου τα αίτια υπογονιμότητας είναι ασαφή και ζητούμε βοήθεια από το εργαστήριο.
Τι μπορεί να μας προσφέρει;
Τι πρέπει να προσέχουμε;
Πότε ζητάμε κάθε εξέταση;
Πώς διαβάζουμε το αποτέλεσμα;
Πώς επηρεάζει τους
θεραπευτικούς μας χειρισμούς;