Η νέα γνώση στην υπογονιμότητα Οι σημαντικότερες επιστημονικές δημοσιεύσεις και πώς επηρεάζουν την κλινική μας πράξη

Συντονιστής: Φώτης Δημητριάδης
Back to top
Η νέα γνώση στην υπογονιμότητα Οι σημαντικότερες επιστημονικές δημοσιεύσεις και πώς επηρεάζουν την κλινική μας πράξη
Διάρκεια: 
9:00 - 11:30