Η νέα γνώση στη σεξουαλική Ιατρική. Οι σημαντικότερες επιστημονικές δημοσιεύσεις και πώς επηρεάζουν την κλινική μας πράξη

Συντονιστής: Δημήτρης Καλυβιανάκης
Back to top
Η νέα γνώση στη σεξουαλική Ιατρική. Οι σημαντικότερες επιστημονικές δημοσιεύσεις και πώς επηρεάζουν την κλινική μας πράξη
Διάρκεια: 
11:30 - 13:30