5. Περιστατικό μικρολιθίασης όρχεων με φυσιολογικό, αλλά σε πτωτική τάση σπερμοδιάγραμμα σε ασθενή 18 ετών.

Διάρκεια: 14:30 - 17:00 / Ομιλητής: Κωνσταντίνος Μακαρούνης
Back to top