1. Η νέα γνώση στη σεξουαλική Ιατρική. Οι σημαντικότερες επιστημονικές δημοσιεύσεις και πώς επηρεάζουν την κλινική μας πράξη

Διάρκεια: 11:30 - 13:30 / Ομιλητές: Γιώργος Κουσουρνάς Ιωάννης Μυκονιάτης
Back to top
11:30 - 13:30