1. Δευτερογενής υπογονιμότητα με ιστορικό υποτροπιαζουσών λοιμώξεων επικουρικών γεννητικών αδένων

Διάρκεια: 15:30 – 18:00 / Ομιλητής: Σωτήρης Ανδρεαδάκης
Back to top
15:30 – 18:00